Aitu šķirnes

Latvijā tradicionāli audzētas ir atsevišķas aitu šķirnes – Latvijas tumšgalves, Vācijas vietējā merino, Vācijas melngalves, Oksfordaunas un Romanovas aitas. Pēdējos gados ir arī uzsākta gaļas šķirņu aitu, piemēram, tekselas, sufolkas, dorperu audzēšana. Atkarībā no ražošanas virziena un saimnieciski derīgajām īpašībām, aitas iedalās smalkvilnas, pussmalkvilnas, pusrupjvilnas un rupjvilnas aitu grupās.
Par aitu šķirnēm šajā sadaļā.
Aitu šīrnes