Jēru ēdināšana

Jēru ēdināšana no dzimšanas līdz atšķiršanai
Ļoti svarīgi ir saglabāt pēc iespējas vairāk dzimušo jēru līdz atšķiršanai.
Skatās, lai jērs pēc iespējas ātrāk saņemtu mātes pirmpienu, ieteicams pirmajās dzīves stundās, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā, jo ilgāks laiks var būt bīstams jēra dzīvībai. Ar mātes pirmpienu jērs saņem imūnvielas, kas pasargā jērus no saslimšanas. Apskata aitas tesmeni un atbrīvo no vaska korķīša, lai varētu vieglāk dabūt pienu. Ja aitu mātei nav piena, tad cenšas jēram iedot citas aitas pirmpienu, sasildītu līdz +40 grādiem. Var dot kazas vai govs pirmpienu vai sliktākā gadījumā parasto pienu. Pirmajās 18 dzīvības stundās jēram izdzirda l00 g reizē, ik pēc 3 – 4 stundām. Pakāpeniski piena devu palielina Vienu nedēļu vecam jēram diennaktī var izdzirdināt apmēram vienu litru.
Lai nepieciešamības gadījumā jēru dzirdināšanai būtu pirmpiens, tad, piemēram, nedzīvu jēru dzimšanas gadījumā no aitas izslauc pirmpienu, salej 100 ml trauciņos un sasaldē. Tāpat var sasaldēt kazas vai govs pirmpienu. Pirmpienu atsilda ūdens peldē līdz +40 grādiem.

Piena vai piena aizstājēja devas

Jēra vecums /dienas Dzirdināšanas reizes Piena norma dienā 1 jēram, litros
2-5 5-6 0,8-0,9
6-15 5 1 – 1,4
16-25 4 1.5 – 1.6

Pēc nedēļas jērus sāk piebarot. Ierīko piebarošanas aizgaldus, kuros var pa lūkām iekļūt tikai jēri. Piebaro ar spēkbarības maisījumu, piemēram, auzu milti 50% un sojas rauši 50%. Barības galdā ieliek smalku sienu, lai jēri var brīvi pieiet un ēst, cik tīk. Mēnesi veciem jēriem sāk dot sasmalcinātas saknes – burkānus, bietes. Saknes var dot kopā ar miltiem. Uz vienu jēru – dzimušu janvārī, februārī – jāsagatavo 20 – 25 kg siena, 20 – 25 kg spēkbarības un 30 – 40 kg sakņu.

Intensīvi audzējot jērus, tos no mātēm var atšķirt 2 – 3 mēnešu vecumā, ja to svars nav mazāks par 25 – 30 kg. Jērus ar mazu svaru no mātēm nedrīkst atšķir, jo stresa iespaidā to augšanas intensitāte pasliktināsies, un labus jērus no tiem neizaudzēsiet.
Iegaumējiet, ka svarīgi ir izaudzēt kvalitatīvu jēru līdz atšķiršanai, tad tā ir garantija, ka tas pieaudzis atbildīs vēlamajiem produktivitātes standartiem.