Jēru adopcija

Aitkopja ikdiena jēru dzimšanas laikā nav tikai jaukie, spriņģojošie jēriņi. Starp piedzimšanas brīnumu un aitu mātes gādību reizēm iespraucas arī kāda bēdīgāka nots. Dažreiz kāda aita zaudē savus pēcnācējus, bet dažreiz jēri zaudē savu māti. Ja aita ir pienīga, to nāksies nolikt uz “diētas”, lai nesabeigtu tesmeni, bet bāreņus nāksies izbarot ar mākslīgo pienu. Pastāv risks, ka aitai var attīstīties mastīts, bet jēri sliktāk pieņemsies svarā. Ja abi šie notikumi ir iestājušies vienlaicīgi, daudz prātīgāk būtu mēģināt jērus adoptēt.

Organizējot jēru adopciju, jāņem vērā, ka aita primāri savu jēru atpazīst pēc smaržas. Tas nozīmē, ka jāpanāk, lai aitai šķiet, ka adoptējamais (vai vairāki) smaržo pēc viņas jēra.

Viena no metodēm, kura gan ir pielietojama tikai ļoti īpašās situācijās, ir adoptējamā jēra nosmērēšana ar jēru dzimšanas procesā izdalītajiem šķidrumiem. Ja iepriekš ziniet vai arī ir redzams, ka aitai būs viens jērs, kā arī, ja aita ir pienīga un spēs izbarot vairākus jērus, tad viņas jēra dzimšanas laikā nepieciešams savākt pēc iespējas vairāk izdalītos šķidrumus, ar kuriem attiecīgi noberzē adoptējamo. Ja subjekts ir jau kādas dienas vai nedēļas vecs, rekomendē sasiet kājas, lai viņš nevarētu piecelties pārāk ātri kājās.

Otras metodes gadījumā būs nepieciešama tikko kritušā jēra ādiņa. Ja kritis ir viens jērs, varat adoptēt vienu jēru, ja divi, tad divus utt. Ādiņa jānodīrā un jāuzliek uz jēra, kuru vēlaties, lai pieņem aita, kura zaudējusi vienu vai vairākus jērus. Ādu piesien, lai tā nenokristu.

Trešā metode derēs gadījumā, ja adopcija jāveic tad, kad jums nav iespējams pielikt jēru tikko dzemdējušai aitai vai arī nav mirušā jēra ādiņa. Šādā gadījumā nākas būtiski iersobežot aitas brīvību uz vairākām dienām (3-4). Šīs adopcijas mērķis ir likt jēriem šo dienu laikā “piesūcināties” ar aitas smaržu no visām pusēm, lai pēc tam aitai šķistu, ka tie ir viņas jēri.

Tā kā aita pazīst savus jērus, šīs adopcijas laikā jāpanāk, lai aita jērus neredz un nevar apostīt aptuveni 3-4 dienas. Tādēļ nepieciešams izveidot “adopcijas vārtus”, kuros tiek fiksēta aita. Tā ir vienlaidus plāksne, kurā ir sprauga, kas ir pietiekami plata, lai aita varētu apgulties, piecelties un ēst/dzert, bet pietiekami šaura, lai nevarētu izvilkt galvu ārā un tikt klāt jēriem. Pēc 3-4 dienām varat aitu palaist ārā un pavērot, vai adopcija ir izdevusies vai nē.

Protams, jāatceras, ka ir aitas, kuras nevar apmānīt ne ar kādām metodēm. Savukārt it aitas, kuras ļoti labprāt kļūst par audžumātēm un ļoti veiksmīgi izaudzina jērus.

Avots; http://www.aitas.lv/ferma/jeru-adopcija.html

adopcija


Aitu cirpšanas pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 26130779 vai 26704737