Aitu veselība

Katra ganāmpulka lepmums ir veselīgas aitas. Jūsu aitu veelību vislabāk novērtēs veterinārārsts. Reizēm nepieciešamas analīzes, lai noteiktu vai jūsu aitas ir veselas un brīvas no parazītiem. Šajā sadaļā publicēsim rakstus no aitu audzētāju pieredzes.
Tajos netiks apskatīta veterinārijas prakse. Šeit vairāk par pieredzi un profilakses pasākumiem, kuri veicami aitu ganāmpulkā.